Slajdovi

TRŽNO PIJAČNI RED

 

Tržno-pijačnim redom uređuju se tržna pravila za prodaju robe, vrsta robe, način izlaganja robe, te prodaja, održavanje prostorija i opreme i uslovi za obavljanje trgovine na pijacama u nadležnosti Tržnice-pijace d.o.o. Tuzla koje pružaju tržno-pijačne usluge zakupcima izdavanjem prodajnih mjesta, poslovnih prostora i pijačne opreme...

O nama

 

Pojam i istorija Tržnice ne može se posmatrati isključivo u trgovačkom smislu. Tržnica je za sve gradove, a posebno za Tuzlu, oduvijek imala i urbanistički i subkulturni značaj. Ona je bila mjesto prepoznavanja u urbanom identitetu grada, ponajviše kao mjesto susretanja ljudi. Susreti na Tržnici, u prolazu i pozdravu, oduvijek su bili drukčiji...

Cjenovnik usluga

 

Tržnice - Pijace d.o.o. Tuzla kao zakupodavac pruža tržno-pijačne usluge izdavanjem na korištenje zakupcima poslovne prostorije (prodavnica, kiosk, boks, magacina), prodajna mjesta (vitrina, dio vitrine, tezga, dio tezge, prodajni stol i klupa i dr.) uz zakupninu utvrđenu važećim Cjenovnikom usluga.
0 0