Usluge


Uslovi korištenja

Zakupci tezgi na Gradskoj tržnici mogu biti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju uvjerenje od nadležnog organa o bavljenju poljovrednom djelatnošću i preduzetnici koji posjeduju registraciju iz suda o bavljenju određenom djelatnošću.

Prodajna mjesta na Gradskoj tržnici, kao što su tezge za prodaju voća i povrća, vitrine za prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda, tezge za prodaju neprehrambene robe, prodavnice i montažno-demontažni objekti tkz. ''kiosci'' se takođe iznajmljuju a njihovo naplaćivanje se vrši putem mjesečnog zakupa.

U okviru prodajnih prostora zakupci su dužni zaključiti ugovor o iznajmljivanju prodajnog mjesta i opreme, a produženje – rezervaciju od 1. do 5. za tekući mjesec i zakupljeni prostor-tezgu koristi svakodnevno.

Vezano za prethodno, pijačna tezga-oprema se izdaje drugom korisniku na jednodnevnu upotrebu, ako se isti ne pojavi u određenom vremenu, najdalje do 10 sati tekućeg dana ili se zaključuje Ugovor sa novim korisnikom.

Zakupci su obavezni da preuzeta prodajna mjesta koriste namjenski za obavljanje dozvoljene djelatnosti i da se pridržavaju tržnog reda. Ne pridržavanje tržnog reda od strane zakupaca povlači automatski raskid Ugovora.
0 0